Menu

Kerrostaloasunnon remontointi ja korjaus


minusta

Kerrostaloasunnon remontointi ja korjaus

Monilla kerrostalon ostajilla on yleensä remontti edessä, jos asunto on muutaman vuosikymmenen vanha tai se halutaan remontoida muuten vain oman näköiseksi. Sama homma myös usein myyntivaiheessa kun asunnon arvoa halutaan nostaa. Varsinkin ensi asunnon ostajille saattaa olla täysin yllätys miten paljon remontit maksavat ja mitä kaikkea eri remontteihin tarvitaan. Remonttia suunniteltaessa materiaalit ja niiden kustannukset saattavat olla hyvinkin tiedossa, mutta työn osuus ja se mitä osaajia siihen tarvitaan saattaa olla hyvinkin hakusessa. Tai tosin päin, tekijä on tiedossa mutta muu onkin sitten ihan hukassa vielä. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda apua näihin asioihin esimerkkien kautta sekä käymällä aihetta läpi yleisesti. Toivottavasti saat paljon apua omaan remonttiisi kirjoituksien kautta!

Viimeisimmät julkaisut

Väliseinämuuraus – kestävä ratkaisu rakentamiseen
27 June 2024

Rakentamisessa väliseinämuuraus on olennainen osa,

Hissin huolto varmistaa sen sujuvan liikkumisen ja turvallisuuden
23 May 2024

Hissit ovat nykypäivän rakennusten keskeisiä eleme

Elementtihallit pystytettynä on tehokas ja joustava ratkaisu moniin tarpeisiin
28 March 2024

Elementtihallit ovat rakentamisen keskeinen osa, t

Uudisrakentaminen - rakentamisen innovaatiot ja haasteet
28 March 2024

Uudisrakentaminen on olennainen osa modernia yhtei

Pihapuiden kaato: toimenpide turvallisen ympäristön takaamiseksi
15 February 2024

Pihapuiden kaato on tärkeä toimenpide, joka tulee

Saneeraus pidentää rakennuksen elinkaarta

Saneerauksella tarkoitetaan korjausrakentamista, jossa olemassa olevaa rakennusta tai muuta rakennelmaan korjataan tai muutetaan. Korjauksella tai muutoksella pyritään parantamaan, ylläpitämään tai kasvattamaan rakennusta tai rakennelmaa. Korjausrakentamisella on erilaisia tavoitteita ja toimintoja, jotka voi jakaa peruskorjaukseen, perusparannukseen, uudistamiseen, lisärakentamiseen, konservointiin ja entisöintiin.

Erilaisia korjausrakentamisen toimintoja

Peruskorjauksessa kohde korjataan alkuperäistä vastaavaksi ja pidennetään siten sen elinkaarta. Esimerkkinä peruskorjauksesta on esimerkiksi julkisivuremontti, kattoremontti tai putkiremontti eli LVIS-saneeraus. Perusparannuksen tavoitteena on taas yleensä laatutason nostaminen ja toiminnallisuuden parantaminen eli muutostyö, joka tekee rakennuksesta alkuperäistä paremman. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtaminen taloudellisempaan vaihtoehtoon, rakennuksen laajentaminen tai hissin rakentaminen hissittömään taloon ovat esimerkkejä perusparannuksesta. Uudistaminen tarkoittaa kohteen osien uudistamista ja modernisointia. Lisärakentaminen tarkoittaa rakennuksen tai rakennelman laajentamista uusin rakentein, jotka voidaan tehdä joko sen sisä- tai ulkopuolelle. Konservointi taas tarkoittaa rakennuksen, sen osien tai pintakäsittelyn suojaamista tuhoutumiselta, sen säilymisen turvaamista ja vikojen korjaamista erilaisilla menetelmillä ja tekniikoilla. Entisöimisellä eli restauroimisella pyritään saattamaan kohde sen alkuperäistä muistuttavaan kuntoon ja siinä pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja menetelmiä.

Milloin korjausrakentaminen on ajankohtaista

Korjausrakentamisen tarpeelle ei voi helposti määritellä ajankohtaa, koska sen tarve riippuu pitkälti kohteesta. Korjausrakentaminen on kuitenkin ajankohtaista silloin, jos rakenteissa epäillään olevan vikaa tai rakennuksen osat tai tekniset rakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Saneeraus on tarpeellista myös silloin, jos rakennusta tai rakennelmaa halutaan tai joudutaan päivittämään. Saneeraus ja remontointi kannattaa aina suunnitella huolellisesti ja on suositeltavaa kääntyä alan ammattilaisen puoleen, esimerkiksi Veljet Mäkilä Oy:hyn, joka yleensä pystyy määrittämään yksilöllisesti kohteen mukaan, mitä kannattaa tehdä, missä järjestyksessä ja minkälaisia materiaaleja käyttäen. Monesti laajamittaisen saneerauksen yhteydessä kannattaa päivittää samalla useampikin lähivuosina korjausta kaipaava kohde. Esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa miettiä, kannattaisiko talon energiatehokkuutta parantaa samanaikaisesti. Saneerauksia tehdessä on myös otettava huomioon lupa-asiat, säädökset ja määräykset. Moniin korjaus- ja muutostöihin täytyy hakea lupa rakennusvalvonnasta. Rakennusluvan hakemista varten täytyy olla korjaussuunnitelma. Säädökset ja määräykset tulee myös ottaa huomioon korjatessa ja saneeratessa. Korjausrakentamisen toteutukseen ja sen suunnitteluun kannattaa aina valita luotettava alan ammattilainen.