Menu

Kerrostaloasunnon remontointi ja korjaus


minusta

Kerrostaloasunnon remontointi ja korjaus

Monilla kerrostalon ostajilla on yleensä remontti edessä, jos asunto on muutaman vuosikymmenen vanha tai se halutaan remontoida muuten vain oman näköiseksi. Sama homma myös usein myyntivaiheessa kun asunnon arvoa halutaan nostaa. Varsinkin ensi asunnon ostajille saattaa olla täysin yllätys miten paljon remontit maksavat ja mitä kaikkea eri remontteihin tarvitaan. Remonttia suunniteltaessa materiaalit ja niiden kustannukset saattavat olla hyvinkin tiedossa, mutta työn osuus ja se mitä osaajia siihen tarvitaan saattaa olla hyvinkin hakusessa. Tai tosin päin, tekijä on tiedossa mutta muu onkin sitten ihan hukassa vielä. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda apua näihin asioihin esimerkkien kautta sekä käymällä aihetta läpi yleisesti. Toivottavasti saat paljon apua omaan remonttiisi kirjoituksien kautta!

Viimeisimmät julkaisut

Elementtihallit pystytettynä on tehokas ja joustava ratkaisu moniin tarpeisiin
28 March 2024

Elementtihallit ovat rakentamisen keskeinen osa, t

Uudisrakentaminen - rakentamisen innovaatiot ja haasteet
28 March 2024

Uudisrakentaminen on olennainen osa modernia yhtei

Pihapuiden kaato: toimenpide turvallisen ympäristön takaamiseksi
15 February 2024

Pihapuiden kaato on tärkeä toimenpide, joka tulee

Rakennuksen purkutyöt: turvallisuus, menetelmät ja ympäristövaikutukset
8 December 2023

Rakennuksen purkutyöt ovat usein olennainen vaihe

Kylpyhuoneremontti: miten tehdä kylpyhuoneen saneeraus helposti?
8 August 2023

Kylpyhuone on yksi tärkeimmistä paikoista kodissas

Työympäristön sisustussuunnittelu parantaa viihtyvyyttä ja tuottavuutta

Työympäristön sisustussuunnittelu on prosessi, jossa täytyy ottaa monta eri asiaa huomioon. Tilojen täytyy olla viihtyisät, työmotivaatiota lisäävät, toimivat, ergonomiset, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset. Tilojen suunnittelun haasteena on yhdistää monia erilaisia, niiltä vaadittavia asioita yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tuo esiin yrityksen arvomaailmaa ja edustaa sen arvoja. Toimistotilojen sisustussuunnittelu on monivaiheinen prosessi, johon ympäristön olosuhteet, kuten esimerkiksi sinne tulevan valon määrä tai liikenteen melu tuo omat lisähaasteensa. Tällä kertaa aiheena blogissa on työympäristön sisustussuunnittelu. Jos aihe on ajankohtainen tai muuten vaan mielenkiintoasi herättelevä, tervetuloa blogin ja tämänkertaisen kirjoituksen pariin lukemaan aiheesta lisää.

Mistä työtilojen suunnittelussa lähdetään liikkeelle?

Olipa kyseessä yrityksen muuttaminen uusiin toimitiloihin tai toimiston tilojen päivitys, lähdetään suunnittelussa yleensä liikkeelle asiakkaan ja tilojen käyttäjien tarpeesta. Yleensä suunnittelutoimisto käy heti projektin alkuvaiheessa tiloissa katsomassa, minkälaisista tiloista on kyse ja minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat suunnitteluun. Alkuvaiheessa tiloista keskustellaan yrityksen johdon kanssa, ja henkilöiden, jotka ovat niistä vastuussa. On tärkeää, että tilat suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, joten niitä suunnitteleva toimisto haluaa mielellään yleensä kuulla myös työntekijöiden, jotka tiloja tulevat käyttämään, mielipiteitä tiloista ja siitä, minkälaisia tarpeita ja ideoita heillä on tilojen ja mahdollisesti niiden muuttamisen suhteen. Suunnittelutoimistolle on myös hyödyllistä tietää, minkälaisia tiloja yrityksessä on tällä hetkellä, miten niitä käytetään ja mikä erilaisten tilojen käyttöaste on. Suunnittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia tutkimuksia, kyselyitä ja mahdollisesti myös käyttäjätyöpajoja, ennen uusien tilojen suunnittelemista.

Tarpeiden ja ideoiden kartoituksen jälkeen konseptoidaan ja suunnitellaan tilat

Kun tarpeet, toiveet ja ideat tilojen suhteen ovat selvillä, aloitetaan tilojen suunnittelu. Tilasuunnittelussa tiloista tehdään pohjakuva, jossa näkyy kaikki käytössä olevat neliöt ja tilajako eli, miten eri tilat on jaettu ja miten erilaiset toiminnot sijoittuvat niihin. Pohjakuvassa näkyy myös, mitä tiloissa tulee olemaan ja niiden visuaalinen ilme. Tilojen suunnittelusta laaditaan myös suunnittelun lisäksi budjetti, kuinka paljon tilojen sisustussuunnittelu, mahdolliset muutokset ja tiloissa tarvittavat huonekalut ja muut sisustuselementit maksavat. Onnistuneella sisustussuunnittelulla on suuri vaikutus koko yritykselle ja sen työntekijöille. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää suunnittelussa apuna ammattilaista. Jkmm Arkkitehdit Oy tarjoaa kattavat suunnittelupalvelut ja toimistotilojen sisustussuunnittelun.